Статистика — Аналіз даних
сучасна прикладна математична спеціальність

„Статистика” — спеціалізація „Аналіз даних” — нова прикладна математична спеціальність, що виникла на перетині сучасної стохастичної математики та комп'ютерних технологій. На сьогодні „Аналіз даних” — „Статистика” — і найпоширеніша, і найпрестижніша прикладна математична спеціальність в університетах Європи, Америки, Азії.

Про сучасну статистику не можна говорити без Data Science (наука про дані) та Computer Science (комп'ютерні науки). Ці науки нерозривно пов'язані між собою, переплітаються і проникають одна в одну — як сучасна статистика не може існувати без Computer Science, так і Data Science, Computer Science неможливі без методів сучасної статистики. А такі галузі IT-технологій, як Data Science, Big Data (великі дані), Machine Learning (машинне навчання), взагалі за своєю суттю здебільшого статистичні. Спектр задач, що виникають на перетині сучасної статистики і означених наук, широкий і різноманітний — від штучного інтелекту, рекомендаційних та пошукових систем і веб-аналітики в Інтернеті до кібербезпеки і прогнозування випадкових процесів.

Студенти, опановуючи спеціальність „Статистика” за спеціалізацією „Аналіз даних” у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара, з одного боку, отримують фундаментальну найсучаснішу спеціальну математичну й аналітичну підготовку, — для них викладають розвинені курси математичного та функціонального аналізу, лінійної алгебри, диференціальних рівнянь, теорії ймовірностей, математичної статистики, теорії випадкових процесів та ін.; з іншого боку, навчальним планом спеціалізації „Аналіз даних” спеціальності „Статистика” передбачено серйозну підготовку з базових дисциплін комп'ютерних наук, зокрема курси з мови С++, об'єктно-орієнтованого програмування, Visual Basic, SQL, спеціальні курси — мова програмування R, TEX, сучасні математичні пакети MATLAB, Maple, Statistica.

На сьогодні фактично не існує сфер діяльності людини, де б не працювали фахівці з аналізу даних — від сучасних задач IT-технологій (Machine Learning, Data Mining, Big Data) до економіки, фінансів, страхування, прогнозування, стратегічного планування, оцінки ризиків, медицини, фармакології, біостатистики, соціології, психології, геології, наукових досліджень з фізики, хімії, біології, генетики. Професія „Аналітик даних (data analyst)” — одна з найпрестижніших і найдефіцитніших професій, а попит на аналітиків даних як в Україні так і за кордоном демонструє стабільний ріст.

Підготовку фахівців спеціальності „Статистика” (спеціалізація „Аналіз даних”) за циклом дисциплін професійної та практичної підготовки здійснює кафедра статистики й теорії ймовірностей. Спеціальність „Статистика” в ДНУ імені Олеся Гончара акредитована за найвищим, IV рівнем акредитації. Очолює кафедру статистики й теорії ймовірностей Турчин Валерій Миколайович.