Турчин Євген Валерійович

Email: evgturchyn@gmail.com
Посада: Доцент кафедри диференціальних рівнянь

З 1993 по 1998 р. навчався на механіко-математичному факультеті Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Математика».

Для студентів напряму «Статистика» читає курси

Дискретна математика та комбінаторний аналіз (1, 2 курси)

Математичні основи теорії ймовірностей (2 курс)

Аналіз часових рядів і прогнозування (5 курс)

Напрямки наукової роботи

Розклади випадкових процесів, побудовані на основі вейвлетів; випадкові функціональні ряди

Навчальні посібники, підручники

Бондаренко Я. С., Турчин В. М., Турчин Є. В. Теорія ризику в страхуванні. Основні поняття, приклади, задачі. Навчальний посібник. — Д., РВВ ДНУ. — 2010. — 178 с. — З грифом МОНУ. Лист №1/11-2424 від 25.03.2010.

Публікації

2010

  • Kozachenko Yu. V. On One Expansion for a Class of Random Processes / Yu. V. Kozachenko, I. V. Rozora, I. Turchyn // Тези міжнародної наукової конференції «Modern Stochastics: Theory and Applications II». — Київ, 2010. — P. 14.

2011

  • Kozachenko Yu. V. Properties of some random series / Yu. V. Kozachenko, I. V. Rozora, I. Turchyn // Commun. in Stat. Theory Methods. — 2011. — 40. — P. 3672–3683.
  • Turchyn I. Simulation of sub-Gaussian processes using wavelets / I. Turchyn // Monte Carlo Methods Appl. — 2011. — 17. — P. 215–231.

2012

  • Turchyn I. Wavelet-based simulation of stochastic processes with given accuracy and reliability / I. Turchyn // Тези міжнародної наукової конфе-ренції «Modern Stochastics: Theory and Applications III». – Київ, 2012. – С. 26.
  • Турчин Є. В. Посилений закон великих чисел для послідовностей випадкових величин з просторів Орліча / Є. В. Турчин // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки. — 2012. — 2. — С. 46–48.

2014

  • Turchyn I. Simulation of a strictly sub-Gaussian random field / I. Turchyn // Statistics and Probability Letters. — 2014. — 92. — P. 183–189.
  • Turchyn I. Wavelet-based expansions of stochastic processes and their application / I. Turchyn // Тези міжнародної наукової конференції «11th German Probability and Statistics Days». — Ulm, 2014. — P. 59.