Карнаух Євген Володимирович

Email: ievgen.karnaukh@gmail.com
Посада: Доцент кафедри статистики й теорії ймовірностей

З 1998 по 2002 р. навчався на механіко-математичному факультеті Дніпропетровського національного університету (ДНУ).

У 2002 р. закінчив ДНУ за спеціальністю «Статистика».

У 2008 р. в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.05 — «Теорія ймовірностей та математична статистика».

Тема дисертації — «Граничні задачі для одного класу процесів на ланцюгу Маркова».

Науковий керівник — д.ф.-м.н., проф. Гусак Д. В.

У 2014 р. в ДНУ ім. Олеся Гончара одержав наукове звання доцента по кафедрі статистики й теорії ймовірностей.

Напрямки наукової роботи

Граничні задачі для процесів Леві

Для студентів напряму «Статистика» читає курси

Теорія випадкових процесів (4 курс)

Лінійні моделі в статистиці (4 курс)

Теорія випадкових процесів II (5 курс)

Багатовимірний статистичний аналіз (5 курс)

Навчальні посібники, підручники

  • Карнаух Є. В. Посібник до вивчення курсу «Математичні моделі фінансової економіки» [Текст] / Є. В. Карнаух. — Д.: РВВ ДНУ, 2012. — 56 с.
  • Карнаух Є. В. Посібник до вивчення курсу «Економетрія» [Текст] / Є. В. Карнаух. — Д.: РВВ ДНУ, 2013. — 52 с.
  • Карнаух Є. В. Посібник до вивчення курсу «Сучасні математичні пакети» [Текст] / Є. В. Карнаух. — Д.: РВВ ДНУ, 2013. — 32 с.

Публікації

2010

  • Карнаух Є. В. Поведінка майже напівнеперервного процесу Пуассона на ланцюзі Маркова після досягнення рівня / Є. В. Карнаух // Український математичний журнал. — 2010. — 62, № 1. — С. 81–89.
  • Karnaukh Ie. Risk process with stochastic income and two-step premium rate / Ie. Karnaukh // Applied Mathematics and Computation. — 2010. — Vol. 217, Issue 2. — P. 775–781.

2012

  • Gusak D. V. The unified form of Pollaczek-Khinchin formula for Levy processes with matrix-exponential negative jumps / D. V. Gusak, Ie. Karnaukh // Theory of Stochastic Processes. — 2012. — 18 (34), № 2. — P. 15–23.

2013

  • Карнаух Є. В. Двогранична задача для процесу Коу / Є. В. Карнаух // Вісник Дніпропетровського університету, серія: Математика. — 2013. — т. 21, № 6/1. — С. 92–103.
  • Гусак Д. В. Перестрибкові функціонали для процесу Коу / Д. В. Гусак, Є. В. Карнаух // Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика. — 2013. — № 1–2. — C. 40–56.