Гончаров Сергій Валерійович

Email: sergon.public@gmail.com
PGP Public Key, Fingerprint: 4393 4495 F579 7C4D 2FE1  CA86 461B 086F 8127 7AD3
Посада: Доцент кафедри статистики й теорії ймовірностей

З 2003 по 2008 р. навчався на механіко-математичному факультеті Дніпропетровського національного університету (ДНУ). У 2008 р. закінчив ДНУ за спеціальністю «Математика».

У 2011 р. в ДНУ ім. Олеся Гончара отримав науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.01 — «Математичний аналіз». Тема дисертації — «Збіжність рядів Фур'є-Якобі у просторах інтегровних функцій». Науковий керівник — д.ф.-м.н., член-кор. НАН України, проф. Моторний В. П.

У 2019 р. одержав наукове звання доцента по кафедрі статистики й теорії ймовірностей ДНУ.

Напрямки наукової роботи

Теорія наближень, диференціально-різницеві властивості функцій

Для студентів спеціальності «Статистика» читає курси

Вступ до спеціальності (1 курс)

Математичні методи системного аналізу (2 курс)

Statistical Decision Theory (4 курс)

Нелінійні моделі в статистиці (5 курс)

Навчальні посібники

Публікації

2014

2016

2018

2019

2020