Бондаренко Яна Сергіївна

Посада: Доцент кафедри статистики й теорії ймовірностей

Закінчила в 1999 р. Дніпропетровський державний університет (ДДУ). З 1994 р. по 1999 р. навчалася в ДДУ. Факультет — механіко-математичний. Спеціальність — математика.

У 2006 р. в ДНУ (Дніпропетровський національний університет) отримала вчений ступень кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи; тема дисертації «Статистичне моделювання дендритів нейронів», науковий керівник — к.ф.-м.н., доцент Турчин В. М. Наукове звання доцента одержала в ДНУ у 2012 р. по кафедрі статистики й теорії ймовірностей.

Напрямки наукової роботи

Прикладні задачі аналізу даних

Читає курси

Теорія ймовірностей та математична статистика

Статистичний аналіз даних

Машинне навчання

Стохастична фінансова математика

Теорія ризику в страхуванні

Навчальні посібники, підручники

Бондаренко Я. С. Теорія ризику в страхуванні. Основні поняття, приклади, задачі: навчальний посібник / Бондаренко Я. С., Турчин В. М., Турчин Є. В. — Д.: РВВ ДНУ, 2010. — 180 с.

Бондаренко Я. С. Посібник до вивчення дисципліни «Вибіркові обстеження» / Бондаренко Я. С. — Д.: Ліра, 2018. — 24 с.

Бондаренко Я. С. Посібник до вивчення дисципліни «Статистичний аналіз даних». Множинна перевірка статистичних гіпотез / Бондаренко Я. С., Кравченко С. В. — Д.: Ліра, 2018. — 40 с.

Бондаренко Я. С. Посібник до вивчення дисципліни «Байєсівський аналіз даних» / Бондаренко Я. С., Кравченко С. В., Сологуб К. М. — Д.: Ліра, 2018. — 40 с.

Бондаренко Я. С. Посібник до вивчення дисципліни «Імовірнісні графічні моделі». Частина 1. Байєсівська мережа / Бондаренко Я. С., Рачко Д. О., Розливан А. О. — Д.: Ліра, 2019. — 64 с.

Бондаренко Я. С. Посібник до вивчення дисципліни «Імовірнісні графічні моделі». Частина 2. Навчання байєсівської мережі [Текст] / Бондаренко Я. С., Рачко Д. О., Розливан А. О. — Дніпро: Ліра, 2020. — 40 с.

Бондаренко Я. С. Посібник до вивчення дисципліни «Імовірнісні графічні моделі». Частина 3. Точний імовірнісний висновок [Текст] / Бондаренко Я. С., Рачко Д. О. — Дніпро: Ліра, 2021. — 36 с.

Публікації

2019

2020

2021