Турчин Валерій Миколайович

Email: vnturchyn@gmail.com
Посада: Завідувач кафедри статистики й теорії ймовірностей

Освіта — Дніпропетровський державний університет, механіко-математичний факультет, спеціальність «Математика» (1966–1971); аспірантура — Інститут математики АН України (1971–1974).

Кандидат фізико-математичних наук — спеціальність 01.01.05 «Теорія ймовірностей і математична статистика», дисертація «Асимптотична поведінка розв’язків лінійних стохастичних диференціальних рівнянь» (1976).

Для студентів спеціальності «Статистика» читає курси

Теорія ймовірностей (2, 3 курси)

Математична статистика (3 курс)

Ланцюги Маркова (3 курс)

Теорія ймовірностей II (4 курс)

Навчальні посібники, підручники

В. М. Турчин — автор 16 підручників і навчальних посібників з теорії ймовірностей і математичної статистики.

За останні 5 років опубліковано 10 статей у наукових журналах, 15 тез доповідей, видано 2 підручника і 2 навчальних посібника.

Турчин В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика. Основные понятия, примеры, задачи

Турчин В.М. Теорія ймовірностей і математична статистика. Основні поняття, приклади, задачі

Турчин В.Н., Турчин Е.В. Марковские цепи. Основные понятия, примеры, задачи

Турчин В.Н., Турчин Е.В. Марковские цепи. Основные понятия, примеры, задачи. 2-ое издание

Турчин В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика. 2-ое издание

Турчин В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика. Основные понятия, примеры и задачи. 2-ое издание